Voorwaardes:  Opvoedkundige instellings en kultuurgroepe, sowel as kerkgroepe kry voorkeur vir die huur van die saal of ander lokale of van die sportfasiliteite.

Permanente verhuring:  Goedkeuring van die Beheerliggaam word benodig.
Per geleentheid:
Voorkeurgroepe:  Prinsipaal besluit.
Nie-voorkeur groepe:  Ten minste die dagbestuur van die beheerliggaam moet toestemming gee.
Fooie:  (In alle gevalle moet daar ‘n kontrak onderteken word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roerende eiendom
Die skool verhuur geen van sy roerende eiendom uit nie, behalwe aan ander opvoedkundige Instellings.

Tarief:  R100 of soos ooreengekom.

Gebruik van eiendom van die skool soos bv. braaidromme, deur eie personeel moet deur prinsipaal goedgekeur word. Hy moet dit in sy dagboek aanteken en die personeellid moet daarby teken as erkenning van verantwoording.
.....................................
Prinsipaal

SCHOOL HALL

HIRING | VERHURING

Opvoedkundige instellings, begrafnisse en ander kerk of skool funksies (sluit gemeenskap diensorganisasies in) en Sport:

Huur: R1 000.00
Deposito: R500.00 "refundable"
Opsigtersfooi: R250.00

Nie-opvoedkundige instellings, privaat persone of funksies waar daar slegs winsbejag is:

Huur: R1 500.00 per dag/aand
Deposito: R500.00 "refundable"
Opsigtersfooi: R250.00

Personeel (slegs vir persoonlike gebruik)

Saal: R100.00

Ander lokale: R50.00

Sportgronde deur ander skole:

Weeksdae: R50.00  
Naweke: R150.00
Deposito: R250.00 "refundable"
Opsigtersfooi: R250/00

Tellie-Tubbies is run by Ms Cecilia Hough, please contact her at 072 275 5565

Times: 12:30 - 17:30

Only during school terms, closed during holidays.

TELLIE-TUBBIES

AFTERCARE | NASORG

SCHOOL TIMES

Grade R - 2

07:50 - 12:50

Grades 1 - 2

Monday and Friday:  07:50 - 13:10

Tuesday, Wednesday, Thursday:  07:50 - 13:55 

Grade 3

Monday:  07:50 - 13:10

Tuesday, Wednesday and Thursday:  07:50 - 14:20

Friday:  13:10

Grades 4 - 7

Monday to Thursday:  07:50 - 14:20

Friday:  07:50 - 13:40

The clothing bank is open during school hours - please report at the Admin Office for assistance.

CLOTHING BANK

APPLICATION FOR FEE EXEMPTION

CLICK ON IMAGE FOR FULL SCREEN VIEW

SCHOOL FEES | SKOOLFONDS

CLICK ON IMAGE FOR FULL SCREEN VIEW

Download Application Forms  Aflaai Aansoek Vorms

gallery/debit order